Kancelaria Notarialna
Patryk Miodoński

NOTARIUSZ

Patryk

Miodoński

ul. Mennicza 1 lok. 206 (II piętro)
43-400

Cieszyn

tel.:
722-362-288
www:
PatrykMiodonski.notariusz.pl
Godziny pracy:
  • poniedziałek: 9:00 - 17:00
  • wtorek: 9:00 - 15:00
  • środa: 9:00 - 15:00
  • czwartek: 9:00 - 17:00
  • piątek: 8:00 - 15:00

Inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu.

OPŁATY NOTARIALNE

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, którego maksymalną wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Notariusz w Cieszynie oprócz taksy notarialnej pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn są odprowadzane przez notariusza na rachunek właściwego urzędu skarbowego, natomiast pobrane opłaty sądowe notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z powyższym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.